Tillverkande industri/Forskning & Utveckling (F&U)

Exempel på tillsatta tjänster:
 • Automationsingenjörer

 • R&D Director

 • Maskinkonstruktörer/Utvecklingsingenjörer
 • Mjukvaru-ingenjörer
 • Beräkningsingenjörer
 • PDM/systemingenjör/chef
 • Kvalitetsingenjörer
 • Elkonstruktörer
 • Försäljningsingenjörer
 • Underhållsingenjörer
 • Servicetekniker
 • Utvecklingschefer
 • Servicechefer
 • Hydraulikingenjörer

 • Akustikingenjörer

 • Elingenjörer
 • Elektronikingenjörer
 • Supplier development/quality engineers
 • Service ingenjörer
 • Testingenjörer
 • Hydraulikingenjörer
 • Projektledare
 • Systemutvecklare
 • Offert-/Marknadsingenjörer
 • Produktansvariga

IT sektor

Exempel på tillsatta tjänster:
 • IT-arkitekter

 • Systemutvecklare inom Erlang, .NET, Java, C, C++, C#
 • Projektledare
 • Scrum masters
 • Testingenjörer
 • IT Management Consultants
 • Continuous integration specialist
 • Förändringsledare

Bygg / Infrastruktur

Exempel på tillsatta tjänster:
 • BIM-ingenjörer

 • Projektledare

 • Kvalitetsingenjörer
 • Projektörer
 • Inköpare
 • Installationssamordnare

 • Konstruktörer
 • Distriktsledare
 • Projektchefer

Energisektor / Process industri

Exempel på tillsatta tjänster:
 • Underhållsingenjörer

 • Technical trainer

 • Underhållschef
 • Processingenjörer
 • Energikonsulter
 • Operatörer
 • Kommunikationsingenjörer
 • Projektingenjörer
 • Projektledare

 • Miljöchef
 • Kemi ingenjör
 • Elingenjörer
 • Kärnkraftsingenjörer
 • Försäljningsingenjörer
 • Produktionsledare
 • Gruppchefer